Policjanci debatowali z gorliczanami o bezpieczeństwie

Policjanci debatowali z gorliczanami o bezpieczeństwie

W czwartek (7 czerwca 2018 roku) w Sali Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ”. Debata zorganizowana została przez Komendę Powiatową Policji, a skierowana była do mieszkańców Gorlic oraz lokalnych samorządowców.

Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach w debacie uczestniczyli: nadkom. Dorota Tokarz – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, asp. sztab. Grzegorz Szczepanek – Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, który był jednocześnie moderatorem spotkania, a także dzielnicowi asp. Gustaw Janas i Krzysztof Mazur, których dzielnice obejmują teren miasta Gorlice i ich bezpośredni przełożony asp. Paweł Maksym. Obecny był także Komendant Straży Miejskiej w Gorlicach – pan Wojciech Pietrusza.

W pierwszych słowach nadkom. Dorota Tokarz przywitała zebranych i podkreśliła, jak ważne dla gorlickiej Policji jest bezpieczeństwo mieszkańców Gorlic. Wyraziła także oczekiwanie współdziałania mieszkańców i samorządowców z policją, co jest gwarantem bezpieczeństwa. Następnie  policjanci zaprezentowali założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” omawiając jednocześnie rolę dzielnicowego i zadania wynikające ze zmienionych przepisów w tym zakresie. Przedstawili priorytetowe działania w rejonie oraz zachęcili do ścisłej współpracy z dzielnicowym w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gorlic. Zaprezentowali również funkcjonowanie przedsięwzięć realizowanych przez Policję, tj. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację „Moja Komenda”. Krok po kroku pokazali, w jaki sposób można używać tych narzędzi oraz omówili korzyści płynące z ich użytkowania.

W kolejnej części funkcjonariusze przedstawili główne zagrożenia występujące na terenie miasta, w tym te wynikające z analizy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W czasie dyskusji, padły liczne pytania dotyczące bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Innym palącym tematem były kwestie dotyczące spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz infrastruktury drogowej. Na zakończenie zebrani wyrazili swoje oczekiwania wobec kolejnych takich spotkań.