Apelujemy o ostrożność podczas pracy na roli!

Apelujemy o ostrożność podczas pracy na roli!

Dla wielu osób wakacje to nie tylko czas wypoczynku i rekreacji, ale również wytężonej pracy w gospodarstwie. Ten okres niesie za sobą mnóstwo niebezpieczeństw, których można uniknąć, poważnie traktując zasady bezpieczeństwa.

Dziecko, które pomaga rodzicom w gospodarstwie uczy się szacunku do pracy i nabywa wiele cennych umiejętności. Nie zapominajmy jednak, że niektóre prace mogą stanowić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Zadbajmy, aby obowiązki powierzane najmłodszym nie przekraczały ich możliwości, a pomoc w gospodarstwie, której oczekujemy, nie stanowiła dla nich nadmiernego obciążenia. Pozwólmy dzieciom cieszyć się wakacjami.

Pamiętaj o bezpieczeństwie dzieci!

 • Porozmawiaj z dzieckiem o grożących im niebezpieczeństwach, naucz je, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia. Upewnij się, że dziecko zna numery alarmowe służb ratunkowych i wie, w jakich sytuacjach z nich korzystać.
 • Pamiętaj, że dzieciom nie wolno przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie pracującej kosiarki i innych działających maszyn! Przed uruchomieniem kombajnu czy ciągnika rolniczego koniecznie sprawdź, czy w pobliżu nie przebywają bawiące się dzieci.
 • Zabroń dziecku zabaw z ogniem i wszelkich wspinaczek! Nieświadome i nierozsądne użycie zapałek, zapalniczek, zapalarek, czy sztucznych ogni może skończyć się pożarem, a upadek z wysokości może okazać się tragiczny w skutkach.
 • Nie angażuj dzieci do obsługi ciągników i maszyn rolniczych! Nie wyznaczaj im innych niebezpiecznych zadań!
 • Nie proś dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły!
 • Zabezpiecz szamba, zbiorniki na gnojowicę, zbiorniki wodne, rowy, wykopy i inne zagłębienia w obrębie gospodarstwa, zabroń dziecku zabawy w pobliżu tych miejsc.
 • Nigdy nie zostawiaj małych dzieci bez opieki! To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych!

Pamiętaj o odpowiednim wykorzystaniu maszyn:

 • Pod działaniem alkoholu nie podejmuj żadnej pracy, nie kieruj pojazdami,  nie pozwól również, by czynili to inni!
 • Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień!
 • Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!
 • Upewnij się, że sprzęt, który wykorzystujesz jest sprawny. Skontroluj stan hamulców, sprzęgła, układu kierowniczego, prawidłowe połączenie pojazdów ciągnących z przyczepami oraz mocowanie i smarowanie elementów ruchomych. Sprawdź, czy ruchome, obracające się części, przekładnie zębate i pasowe posiadają odpowiednie osłony.
 • Pamiętaj o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Korzystając z dróg, przestrzegaj przepisów.

W dużej mierze przyczyny zdarzeń, do których dochodzi podczas prac rolniczych, wynikają z pośpiechu, przemęczenia, czy nieprawidłowej organizacji pracy, ale również z lekceważącego stosunku do potencjalnych zagrożeń. Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, pamiętajmy o odpowiednim zaplanowaniu wykonywanych prac. Nie zapominajmy także o przerwie na odpoczynek. Zróbmy wszystko, aby tegoroczne wakacje były bezpieczne dla nas i dla naszych dzieci.