Pożegnanie Komendant Tokarz z gorlicką jednostką

Pożegnanie Komendant Tokarz z gorlicką jednostką

Kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach pożegnali w poniedziałek nadkom. Dorotę Tokarz – I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, która od 25 lutego 2019 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. W czasie uroczystej zbiórki Komendant Tokarz otrzymała pamiątkową figurę Świętego Michała Archanioła – patrona policjantów - oraz okolicznościowy adres, które przypominać jej będą o 2,5 roku służby w gorlickiej Komendzie.

W ostatni poniedziałek (25.02.2019 r.), punktualnie o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej gorlickiej komendy Policji odbyła się uroczysta zbiórka, w czasie której Kierownictwo, policjanci i pracownicy gorlickiej komendy pożegnali nadkom. Dorotę Tokarz, która od tego właśnie dnia pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

W czasie uroczystości padło wiele słów podziękowania za dotychczasową współpracę oraz życzeń pomyślności na nowej drodze zawodowego rozwoju. Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach – mł. insp. Krzysztof Tybor mówił: „Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Pełniąc służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach wniosła Pani ogromny wkład w kształtowanie wizerunku Policji – przyjaznej społeczeństwu, kompetentnej i zawsze gotowej nieść pomoc. Postawa ta godna jest słów najwyższego szacunku i uznania. W naszym, policyjnym środowisku, dała się Pani poznać jako zaangażowany i kompetentny funkcjonariusz, a także wyrozumiały i życzliwy przełożony. Dla mnie osobiście służba z Panią była prawdziwym zaszczytem i honorem, a minione lata, w czasie których przyszło nam współpracować, zawsze wspominał będę z wielkim sentymentem.

Pani Komendant podziękowała zebranym za okres wspólnej służby. Życzyła także funkcjonariuszom i pracownikom dalszego rozwoju kariery zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Od licznie zebranej kadry Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach nadkom. Dorota Tokarz otrzymała pamiątkową figurę Świętego Michała Archanioła oraz okolicznościowy grawerton, które przypominać jej będą o czasie spędzonym w Gorlicach.

Przypomnijmy…

Nadkom. Dorota Tokarz jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie  Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Służbę w Policji pełni od 24 lat, początkowo jako Aplikant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP w Nowym Sączu. Następnie służbę pełniła w Wydziale Prezydialnym, w Sekcji Ruchu Drogowego, w Sekcji Dochodzeniowo- Śledczej, w Sekcji Administracyjno- Gospodarczej, w Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą, a także w Wydziale do Walki z Korupcją KMP w Nowym Sączu. Od 2016 roku pełniła funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach, a od 25 lutego 2019 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.