Informator dotyczący działań podejmowanych na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator dotyczący działań podejmowanych na rzecz osób stosujących przemoc w rodzini

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach opracowało informację o działaniach podejmowanych na terenie powiatu gorlickiego na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinach.  Sprawcy przemocy domowej, którzy chcą  zmienić swoje postępowanie wobec najbliższych, mogą skorzystać z różnych form wsparcia, m.in. poradnictwa psychologicznego, prawnego, programu terapeutycznego bądź korekcyjno – edukacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w poszczególnych gminach dla osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy specjalistów w związku z przemocą domową, zostały zamieszczone w załączniku.