Komendant wręczył Certyfikaty Liderów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Komendant wręczył Certyfikaty Liderów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa

Przedstawiciele trzech szkół odebrali z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach – insp. Krzysztofa Tybora – Certyfikaty Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Wśród nich znalazły się szkoły z Gorlic, Uścia Gorlickiego i Zagórzan.

Do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa placówki te przystąpiły już kilka lat temu. Po pierwszym etapie przygotowań i realizacji projektu szkoły te zostały poddane ocenie w ramach audytu certyfikującego. Jego pozytywny wynik skutkował otrzymaniem certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na okres dwóch lat, a po kolejnym audycie na następne 5 lat.

Po upływie tego okresu, w 2017 roku, szkoły te złożyły do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wniosek o nadanie im tytułu Lidera projektu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Zespół certyfikujący, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyznał tytuł LIDERA „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” wszystkim wnioskującym szkołom z terenu powiatu gorlickiego, a były to:

Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Gorlicach,

Zespół Szkół w Uściu Gorlickim,

Szkoła Podstawowa w Zagórzanach.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku, na zaproszenie kierownictwa gorlickiej jednostki do komendy przybyli przedstawiciele wszystkich wymienionych szkół, w tym dyrektorzy, koordynatorzy projektu w szkołach oraz uczniowie. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty, certyfikaty wręczyli: insp. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach oraz nadkom. Dorota Tokarz – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. W uroczystości uczestniczyli także asp. sztab. Karolina Gurba oraz asp. sztab. Grzegorz Szczepanek, którzy przez lata koordynowali i wspierali projekt w tych szkołach.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, to program prewencyjny, który powstał we współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z policją holenderską.  Jest koordynowany przez Policję i inicjuje współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej poprzez dążenie do ograniczenia zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.