„Odblaskowa szkoła” w ZSP Nr 1 w Łużnej

„Odblaskowa szkoła” w ZSP Nr 1 w Łużnej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej przystąpił do kolejnej już edycji Konkursu "Odblaskowa szkoła". W ramach tego projektu podejmowała szereg ciekawych działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów, szczególnie promując noszenie elementów odblaskowych.

Od początku roku szkolnego uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej aktywnie włączyli się w realizację założeń akcji „Odblaskowa szkoła”. Przygotowali i przeprowadzili szereg konkursów, których mottem było bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Uczniowie wyposażeni zostali w odblaski, a najmłodsze dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe. Uczniowie mieli także możliwość spotkać się z policjantami i porozmawiać z nimi o bezpieczeństwie oraz specyfice służby w Policji.

Finałem niemal dwumiesięcznych działań był happening, który odbył się 29 października 2018 roku. Dzieci pod opieką nauczycieli i policjantów przemaszerowały z transparentami ulicami Łużnej, skandując hasła nawołujące do noszenia odblasków. Tego dnia odbył się także uroczysty apel, w czasie którego rozstrzygnięto wcześniej przeprowadzone konkursy oraz wybrano miss i mistera odblasków. Wydarzenie, choć zorganizowane z dużym humorem, dotyczyło bardzo ważnych kwestii. Jak wspomnieli policjanci, bezpieczeństwo jest wspólną sprawą i każdy, już od najmłodszych lat, musi troszczyć się o siebie i innych.

Kolejna już edycja konkursu „Odblaskowa szkoła” organizowana jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wojewodę Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.