Policjanci w obozie harcerskim

Policjanci w obozie harcerskim

Od początku wakacji funkcjonariusze gorlickiej Komendy Policji dbają o bezpieczeństwo turystów wypoczywających na terenie powiatu. Szczególnym nadzorem objęte są organizowane na otwartej przestrzeni obozy harcerskie. O bezpieczeństwo uczestników takiej formy wypoczynku troszczą się nie tylko policjanci, ale również funkcjonariusze Straży Pożarnej, leśnicy czy pracownicy Sanepidu.

W ramach działań „Bezpieczne wakacje” oraz akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji funkcjonariusze gorlickiej komendy wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach odwiedzili we wtorek (10 lipca) obóz harcerski w miejscowości Czarne koło Radocyny. Głównym celem wizyty policjantów było przypomnienie wypoczywającym podstawowych zasad bezpieczeństwa. W tym samym czasie pracownicy gorlickiego sanepidu oceniali stan sanitarno-higieniczny obozowiska.

Uczestnicząca w spotkaniu z policjantami, ponad 60-osobowa grupa harcerzy z Mińska Mazowieckiego z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji poświęconej bezpiecznemu wypoczynkowi oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Młodzi ludzie chętnie dzielili się informacjami na temat rozważnego zachowania się nad wodą, równie aktywnie uczestnicząc w dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ze strony najmłodszych uczestników obozu padło mnóstwo pytań dotyczących zawodu policjanta i sprzętu wykorzystywanego w pracy Policji, a zwłaszcza środków przymusu bezpośredniego.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a dowodem zainteresowania zebranych może być fakt, że trwało pół godziny dłużej, niż wcześniej zaplanowano. Harcerze pożegnali swoich gości gromkim „Czuj, czuj, czuwaj!".

Nadmienić należy, że nie była to pierwsza, i zapewne nie ostatnia wizyta policjantów na terenie obozowiska.