Powiatowe obchody Święta Policji w Gorlicach

Powiatowe obchody Święta Policji w Gorlicach

Wczoraj, 25 lipca 2017 roku na placu przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach miał miejsce uroczysty apel związany z obchodami Święta Policji. W uroczystości uczestniczył p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, insp. Robert Strzelecki. Dzień wcześniej w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach odbyła się msza święta w intencji gorlickich policjantów i ich rodzin.

Powiatowe obchody Święta Policji w Gorlicach rozpoczęła msza święta w intencji policjantów, pracowników Policji i ich rodzin, którą 24 lipca odprawił proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach – ks. Marek Urban.

Drugą część obchodów stanowił uroczysty apel, który miał miejsce 25 lipca na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach. Dowódcą uroczystości był kom. Daniel Myśliwy – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych powiatu gorlickiego, duchowieństwa, prokuratury, straży pożarnej, straży granicznej i emerytów policyjnych. W uroczystym apelu uczestniczyła także kadra kierownicza KPP w Gorlicach oraz awansowani funkcjonariusze.

W czasie apelu mł. insp. Krzysztof Tybor otrzymał z rąk p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie akt mianowania na stopień inspektora Policji.

W bieżącym roku 49 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe w Policji. Należą oni do niemal wszystkich korpusów. Znalazło się wśród nich 4 oficerów, 21 aspirantów, 17 sierżantów i 7 posterunkowych.

Mianowanie na wyższy stopień służbowy to przede wszystkim forma wyróżnienia danego funkcjonariusza i wyrażenia uznania i podziękowania za sumienną i rzetelną służbę. Awansowani policjanci reprezentowali wielu rodzajów policyjnych służb – od policjantów służby patrolowej, dzielnicowych, policjantów ruchu drogowego po policjantów służby dochodzeniowo-śledczej i kryminalnej. Każda i Każdy z nich stanowi ogniwo łańcucha służącemu zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działalność każdego policjanta jest niezwykle ważna i stanowi o sile całej formacji.

Ponadto Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przyznał trzem gorlickim policjantom odznaki honorowe. Za liczne działania i inicjatywy zmierzające do konsolidacji środowiska zawodowego i poprawy warunków służby, srebrną odznaką honorową wyróżniony został aspirant sztabowy Sławomir Dobek, a brązowymi odznakami honorowymi aspirant sztabowy Leszek Mikołajczyk i aspirant sztabowy Krzysztof Brach.