Uroczyste obchody Święta Policji w Gorlicach

Uroczyste obchody Święta Policji w Gorlicach

26 lipca 2018 roku na placu przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach miał miejsce uroczysty apel związany z obchodami Święta Policji. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Dzień wcześniej w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach odbyła się msza święta w intencji gorlickich policjantów i ich rodzin.

Powiatowe obchody Święta Policji w Gorlicach rozpoczęła msza święta w intencji policjantów, pracowników Policji i ich rodzin, którą 25 lipca odprawił proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach – ks. Marek Urban.

Drugą część obchodów stanowił uroczysty apel, który miał miejsce 26 lipca na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, nadinsp. dr Krzysztofowi Pobucie przez dowódcę uroczystości podkom. Mariusza Piotrowskiego – Naczelnika Wydziału Prewencji.

W uroczystym apelu uczestniczyli awansowani funkcjonariusze oraz kadra kierownicza KPP w Gorlicach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych powiatu gorlickiego, duchowieństwa, prokuratury, straży pożarnej, straży granicznej, GOPR, WOPR i emerytów policyjnych, w tym byłych komendantów tutejszej jednostki.

W okolicznościowym przemówieniu Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach – insp. Krzysztof Tybor – przywitał zaproszonych gości i podziękował za zaangażowanie i współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gorlickiego. W słowach skierowanych do policjantów i pracowników cywilnych komendy podziękował za rzetelną i sumienną służbę i pracę. Życzył także im i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

W kolejnej części uroczystości wręczone zostały rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. W bieżącym roku 47 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe w Policji. Należą oni do niemal wszystkich korpusów. Znalazło się wśród nich 2 oficerów, 28 aspirantów, 15 sierżantów i 2 posterunkowych.

Mianowanie na wyższy stopień służbowy to przede wszystkim forma wyróżnienia danego funkcjonariusza oraz podziękowania za sumienną i rzetelną służbę. Awansowani policjanci reprezentowali wiele rodzajów policyjnych służb – od policjantów służby patrolowej, dzielnicowych, policjantów ruchu drogowego po policjantów służby dochodzeniowo-śledczej i kryminalnej. Każda i Każdy z nich stanowi ogniwo łańcucha służącego zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działalność każdego policjanta jest niezwykle ważna i stanowi o sile całej formacji.

Wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.