Dzień Kobiet w gorlickiej komendzie Policji

Dzień Kobiet w gorlickiej komendzie Policji

8 marca br. męska część gorlickiej jednostki zaprosiła wszystkie Panie pełniące służbę i pracujące w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach na okolicznościowe spotkanie. Do życzeń dołączono kwiaty i słodki upominek.

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach - insp. Krzysztofa Tybora oraz Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Gorlicach i Placówki Zamiejscowej Straży Granicznej w Gorlicach zorganizowano okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na uroczystość zaproszono wszystkie Panie zatrudnione w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach. Wśród licznych życzeń zdrowia i licznych okazji do uśmiechu na twarzy, pojawiły się także te dotyczące cierpliwości i wyrozumiałości, szczególnie wobec męskiej części komendy. W czasie okolicznościowego spotkania, każda z Pań obdarowana został kwiatami i słodkim upominkiem.

Na zakończenie nadkom. Dorota Tokarz – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach przypomniała, że już wkrótce obchodzony będzie Dzień Mężczyzny i na tę okoliczność odczytała wiersz, zawierający życzenia dla mężczyzn.