Informacje dla osób niepełnosprawnych - KPP w Gorlicach

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach znajduje się w budynku przy ul. 11-go Listopada 56, który pozbawiony jest barier architektonicznych, a także przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • wejście główne znajduje się na parterze budynku i prowadzi prosto z chodnika. Przed wejściem do budynku nie ma schodów, a krawężnik chodnika w obrębie przejścia dla pieszych jest specjalnie obniżony.
 • drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, na fotokomórkę.
 • elektroniczny system dostępu w postaci tzw. „kołowrotków” wyposażony jest także w bramkę dla osób niepełnosprawnych.
 • w budynku funkcjonuje winda

 

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a: 

  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko 

 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

-        polskiego języka migowego (PJM),

-        systemu językowo-migowego (SJM),

-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać >> TUTAJ <<

Potrzebę można zgłosić:

a)       osobiście (lub przez osobę upoważnioną, członka rodziny): Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach; ul. 11-go Listopada 56, 38-300 Gorlice

b)       pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach; ul. 11-go Listopada 56, 38-300 Gorlice;

c)       telefonicznie: 18-35-48-215 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);

d)       faksem na nr 18-35-48-335 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e)       na adres e-mail: komendant@gorlice.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);