Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kierownictwo:

mgr Lidia Podgórna-Szpyrka

tel. (18) 35-48-308

 

Adres:

ul. 11. Listopada 56

38-300 Gorlice

Telefon   (18) 35-48-201