Petycje KPP w Gorlicach

l  .p.     nr sprawy        skan           data złożenia petycji  

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

 

    przebieg postępowania