Praca w policji

Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)

UWAGA

Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przyjmowanie ofert kandydatów do służby w Policji będzie wstrzymane
od dnia 24 maja 2013 roku do dnia 08 lipca 2013 roku.

 

KOMUNIKAT

Z uwagi na równoczesne funkcjonowanie w chwili obecnej dwóch trybów prowadzenia procedury rekrutacyjnej i dwóch odrębnych list rankingowych – według rozporządzenia MSWiA z dnia 30 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr 170 z 2007 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 432) – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzje o naprzemiennych przyjęciach do służby w Policji w 2013 roku – w pierwszej kolejności kandydatów, których postępowanie kwalifikacyjne toczyło się w oparciu o przepisy wprowadzone w 2007 roku, a następnie według nowego – z roku 2012 i tak przynajmniej przez okres pierwszych 5 planowanych przyjęć.

KOMUNIKAT

W związku z rozszerzeniem limitu przyjęć do służby w Policji w dniu 14 maja br. z 20 do 45 osób, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzję o podziale zwiększonego limitu w następujących proporcjach: 10 osób – kandydaci wg starej procedury (postępowanie prowadzone wg przepisów z 2007 r.), 35 osób – kandydaci wg nowej procedury (postępowanie prowadzone wg przepisów z 2012 r.).