Walne zebranie Koła SEiRP w Gorlicach

Walne zebranie Koła SEiRP w Gorlicach

W dniu 20 lutego 2019 r. w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła w Gorlicach.

 

Na zebranie przybyli zaproszeni członkowie i n/w goście:

Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor

I z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach nadkom. Dorota Tokarz

Członek Prezydium ZW SEiRP - Stanisław Smoleń,

Przewodniczący IPA Gorlice – nadkom. Aleksandrer Szymański

Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów – asp.szt. Krzysztof Brach oraz

Rzecznik Prasowy KPP-Gorlice – asp. szt. Grzegorz Szczepanek.

Otwarcie zebrania i powitanie wszystkich przybyłych członków i gości dokonał Prezes Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach Zdzisław Kowalski, który wraz z przedstawicielem ZW SEiRP w Krakowie Stanisławem Smoleń tradycyjnie wręczyli dyplomy okolicznościowe jubilatom należącym do naszego stowarzyszenia.

Po części oficjalnej Prezes Zdzisław Kowalski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2018. Podziękował wszystkim zaangażowanym osobom za działalność na rzecz stowarzyszenia, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas aby pomagać innym znajdującym się w potrzebie.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok 2018 złożył Skarbnik Zarządu Koła Władysław Gorzkowicz, przedkładając jednocześnie budżet i plan wydatków na 2019 rok.

Po krótkiej przerwie wystąpił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Dąbrowski, który przedstawił wyniki z przeprowadzonej kontroli Zarządu Koła, do której nie miał zastrzeżeń i ocenił pracę Zarządu Koła na wysokim poziomieW dalszym etapie Walnego Zebrania głos zabrał v-ce Prezes Alojzy Janusz, który przedstawił Plan pracy na 2019 rok.

Następnie członek naszego Koła kolega Zdzisław Halibożek organizator corocznych wycieczek przedstawił „Plan wycieczek na rok 2019” i omówił krótko miejsca zaplanowanych wycieczek oraz nawiązał do organizowanych wycieczek z Koła Miejskiego PTTK w Gorlicach, którego jest Prezesem, gdzie również należy wielu naszych emerytów.

W trakcie zebrania głos zabrał m.i. Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor oraz Przewodniczący IPA – Gorlice nadkom. Aleksander Szymański.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wiesław Maksym przedstawił uchwałę Walnego Zebrania, która jednogłośnie zostało przyjęta i zebranie zostało zakończone.

 

Opracował:

Sekretarz Zarządu Koła SEiRP w Gorlicach - Mirosław Janik

Foto: Rzecznik prasowy KPP-Gorlice asp. szt..Grzegorz Szczepanek