Dla kierowców

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Gorlicach

Kierownictwo:
Naczelnik Wydziału - kom. Daniel Myśliwy
 

Kontakt:
tel.: 18 35 48 290 lub 18 35 48 291
faks: 18 35 48 271

Zakres działania:

Koordynuje prace Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjne oraz inspiruje do nich inne instytucje i organizacje społeczne.

We współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi Policji, realizuje zadania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ponadto opiniuje projekty organizacji ruchu lub jej zmiany na drogach powiatowych i gminnych, a także wnioski o wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Ponadto, bezpośrednio nadzoruje bezpieczeństwo i porządek ruchu oraz kontroluje ruch na drogach powiatu gorlickiego.