Pytania i odpowiedzi

  • Przedmiotową problematykę reguluje art. 63 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który stanowi, że cyt. „Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym, że dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do...
    więcej