Przyczepka rowerowa

Przedmiotową problematykę reguluje art. 63 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami), który stanowi, że cyt. „Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym, że dopuszcza się przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy”.

Należy podkreślić, iż przyczepki rowerowe w świetle wymagań obowiązujących przepisów prawa nie podlegają obowiązkowi znakowania CE lub B oraz homologacji. W tej sytuacji wyrób ten podlega ustawie z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 roku, Nr 229 poz. 2275 z późniejszymi zmianami). Ustawa w Rozdziale 3 określa obowiązki producenta w zakresie bezpieczeństwa wyrobu. Zobowiązuje producenta, aby wprowadzał na rynek wyroby wyłącznie bezpieczne. Za wyrób bezpieczny uznaje się wyrób wykonany zgodnie z normą bezpieczeństwa, która go dotyczy (strona Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl). W przypadku braku takiej normy, wyrób bezpieczny to taki, który jest wykonany zgodnie z dobrą praktyką i z zachowaniem należytej staranności.