Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)

UWAGA! KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W KRAKOWIE PODJĄŁ DECYZJĘ O CZASOWYM WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA OFERT OD KANDYATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI  W DNIACH OD 18 LIPCA DO 2 SIERPNIA 2016 R.

UWAGA! Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i  limitów przyjęć do służby w Policji określonych na rok 2016, uchylając termin przypadający na 12 września 2016 r.

UWAGA! Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminu i limitu przyjęć do służby w Policji na rok 2016, który przedstawia się następująco:

w dniu 6 czerwca 2016 r. – 126 osób,
w dniu 28 listopada 2016 r. – 115 osób.


UWAGA! Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z dniem 1 grudnia 2014 r. dokumenty kandydatów do słuyżby w Policji, będą przyjmowane wyłącznie w poniedziałki i czwartki od 9 do 14.30.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Sekcji ds. Doboru

 lub

-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.