Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji)

UWAGA! Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dniem 1 grudnia br. dokumenty kandydatów do słuyżby w Policji, będą przyjmowane wyłącznie w poniedziałki i czwartki od 9 do 14.30.


UWAGA! Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów przyjęc do slużby w Poliji na rok 2014, które przedstawiają się następująco:

  • 30 grudnia - 85 osób

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2014 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

-         skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście  w Zespole ds. Doboru

 lub

-         nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.