Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KPP w Gorlicach

Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KPP w Gorlicach

Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. szt. Marcin Kulewicz

Telefon: 47 83-44-371

e-mail: pawel.maksym@gorlice.policja.gov.pl

 

 

Rejon nr 1

Dzielnicowy: asp. szt. Jacek Ignar

Telefon stacjonarny: 47 83-44-369

Telefon komórkowy: 608-504-929

e-mail: Dzielnicowy.gorlice1@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Gorlice, ulice: 3-go Maja, Mickiewicza, Blich, Cicha, Garbarska, Karwacjanów, Krzywa, Kręta, Krótka, Świeykowskiego, Nadbrzeżna, Piekarska, Plac Dworzysko, Plac Kościelny, Rynek, Podkościelna, Strażacka, Stroma, Wróblewskiego, Wąska, Mikołaja, Krakowska, Kopernika, Słoneczna, Pułaskiego, Laskowskiego, Partyzantów, Okulickiego, Mała, Wrońskich, Lipowa, Podzamcze, Zamkowa, Milenijna, Cmentarna.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Gorlice, ul. Kopernika 10 - w poniedziałki w godzinach 16.00 - 17.00

Gorlice, ul. Rynek 2 - w pierwszy poniedziałek miesiaca w godzinach 15.00 - 16.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 1 stanowią przypadki: spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu, w Gorlicach przy ul. Kopernika.

 

Opisane zagrożenie występuje w rejonie bloku nr 6 przy ul. Kopernika w Gorlicach, przeważnie w okresie od poniedziałku do piątku oraz sporadycznie w soboty, od godzin porannych do godzin wieczornych.

 

 

Rejon nr 2

Dzielnicowy: st. asp. Krzysztof Mazur

Telefon stacjonarny: 47 83-44-369

Telefon komórkowy: 608-542-237

e-mail: Dzielnicowy.gorlice2@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Gorlice, ulice: Kołłątaja, Piłsudskiego, Narutowicza, Łukasiewicza, Jagiełły, Gajowa, Jasna, Łysogórska, Michny, Nawsie, Letnia, Sadowa, 11-go Listopada, Bardiowska, Biecka (lewa strona do posesji nr 15), Brzozowa, Garncarska, Hallera, Andersa, Korczaka, Dmowskiego, Kromera, Niepodległości, Stawiska, Stróżowska Wesoła, Wiosenna, Kapuścińskiego, Góra Cmentarna.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Gorlice, ul. Hallera 2 - w czwartki w godzinach 16.00 - 17.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 2 stanowią przypadki: gromadzenia się osób dopuszczających się wykroczeń porządkowych, a w szczególności używania słów nieprzyzwoitych, zaśmiecania miejsca publicznego oraz spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Do przedmiotowych naruszeń prawa dochodzi w rejonie bloków 20 i 22 przy ulicy Hallera w Gorlicach.

 

Opisane zagrożenie występuje w głównie w rejonie klatki nr 1 bloku oznaczonym nr 22 oraz trzepaka znajdującego się przy bloku nr 20, najczęściej w okresie od piątku do niedzieli w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

 

 

Rejon nr 3

Dzielnicowy: sierż. szt. Paweł Moroń

Telefon stacjonarny: 47 83-44-378

Telefon komórkowy: 608-541-248

e-mail: Dzielnicowy.gorlice3@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Gorlice, ulice: Biecka (do ronda w Gliniku), Dębowa, Paderewskiego, Wyszyńskiego, Chopina, Kolejowa, Kombatantów, Ks. Stanisława Tokarza, Jesionowa, Skrzyńskich, Zakole, Zielona, Michalusa, Wielgosza, Sikorskiego, Wspólna, Graniczna, Zagórzańska, Robotnicza, Wincentego Pola, Ściegiennego, Azaliowa, Różana, Jagodowa, Malinowa, Leśna, Przemysłowa.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Gorlice, ul. Wyszyńskiego 35 - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 14.00 - 15.00

Gorlice, ul. Chopina 7 - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15.00 - 16.00

Gorlice, ul. Kolejowa 4 - w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 13.00 - 13.45

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 3 stanowią przypadki: spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych. Do przedmiotowych naruszeń prawa dochodzi przy ul. Wyszyńskiego w Gorlicach.

 

Opisane zagrożenie występuje w rejonie sklepu Żabka oraz Parku „Mac Garveya” przy ul. Wyszyńskiego w Gorlicach, przeważnie w okresie od poniedziałku do piątku oraz sporadycznie w soboty i niedziele od godzin rannych do godzin wieczornych.

 

 

Rejon nr 4

Dzielnicowy: asp. szt. Tomasz Toczek

Telefon stacjonarny: 47 83-44-373

Telefon komórkowy: 608-541-428

e-mail: Dzielnicowy.gorlice4@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Gorlice, ulice: Asnyka, Biecka (do ronda w Gliniku), Tuwima, Słowackiego, Plac Targowy, Konopnickiej, Potockiego, Norwida, Krasińskiego, Moniuszki, Okrzei, Parkowa, Ogrodowa, Legionów Rzeźnicza.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Gorlice, ul. Krasińskiego 3 - w środy w godzinach 15.00 - 16.00

Gorlice, ul. Konopnickiej 17 - w środy w godzinach 16.15 - 17.15

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 4 stanowią przypadki: gromadzenia się osób dopuszczających się wykroczeń porządkowych, a w szczególności spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz osób żebrzących pieniądze, które przeznaczane są na zakup alkoholu.

Opisane zagrożenie występuje w rejonie przejścia pod blokiem oznaczonym nr 2 przy ul. Asnyka oraz w rejonie sklepu „Żabka” przy ul. Bieckiej 10 w Gorlicach, najczęściej w okresie od poniedziałku do niedzieli, od godzin porannych do godzin wieczornych.

 

Rejon nr 5

Dzielnicowy: asp. szt. Mariusz Haluch

Telefon stacjonarny: 47 83-44-373

Telefon komórkowy: 608-541-467

e-mail: Dzielnicowy.gorlice5@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Gorlice, ulice: Kościuszki, Prusa, Orzeszkowej, Makuszyńskiego, Reya, Nowodworze, Pocieszka, Pod Lodownią, Żeromskiego, Broniewskiego, Krzewickiego, Węgierska, Reymonta, Łokietka, Brzechwy, Gałczyńskiego.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Gorlice, ul. Pod Lodownią 12 - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 16.00 - 17.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 5 stanowią przypadki: uszkodzeń altanek letniskowych oraz przedmiotów znajdujących się na terenie ogródków działkowych przy ul. Kościuszki w Gorlicach, a także gromadzenia się w tym rejonie osób bezdomnych.

Opisane zagrożenie występuje, we wszystkie dni tygodnia w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych.

 

Rejon nr 6

Dzielnicowy: st. asp. Marcin Górka

Telefon stacjonarny: 47 83-44-377

Telefon komórkowy: 608-541-529

e-mail: Dzielnicowy.gorlice6@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Gorlice, ulice: Kochanowskiego, Biechońskiego, Szpitalna, Tęczowa, Długosza, Łąkowa, Zbożowa, Polna, Dukielska, Sokolska, Klimkowicza, Lenartowiczów, Dolna, Warneńczyka, Kr. Jadwigi, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Mieszka I, Chrobrego, Armii Krajowej, Ariańska, Piękna, Sportowa, Sienkiewicza, Jezierskiego, Rybickiego, Sosnowa, Kwiatowa.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Sala Koła Gospodyń Miejskich w Gorlicach, ul. Dukielska GCK - w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 18.00 - 19.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 6 stanowią przypadki: spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych, zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu oraz dewastację mienia, w Gorlicach przy ul. Batorego.

Opisane zagrożenie występuje w rejonie placu zabaw i boiska sportowego przy ul. Batorego w Gorlicach oraz pobliskiego pustostanu przy ul. Kochanowskiego (za budynkiem oznaczonym nr 43) szczególnie w weekendy, od godzin popołudniowych do wieczornych.

 

Rejon nr 7

Dzielnicowy: asp. Piotr Wojnarowicz

Telefon stacjonarny: 47 83-44-379

Telefon komórkowy: 608-541-536

e-mail: Dzielnicowy.gorlice7@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Kwiatonowice, Zagórzany, Stróżówka.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Dom Ludowy w Zagórzanach - w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 11.00 - 12.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 7 stanowią przypadki: spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu w  miejscowości Stróżówka rejon sklepu Sezamek.

Opisane zagrożenie występuje na terenie parkingu umieszczonego przy sklepie jak i też w jego obrębie  przeważnie w okresie  od poniedziałku do soboty, od godzin porannych do późnych godzin popołudniowych  

 

Rejon nr 8

Dzielnicowy: asp. Grzegorz Szymański

Telefon stacjonarny: 47 83-44-379

Telefon komórkowy: 608-541-655

e-mail: Dzielnicowy.gorlice8@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Szymbark, Bystra, Ropica Polska, Bielanka.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Dom Ludowy w Szymbarku - w trzeci piątek miesiąca w godzinach 10.00 - 12.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 8 stanowią przypadki: spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz zakłócana ładu i porządku publicznego przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu w rejonie wiaty grillowej usytuowanej przy Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej.

 

Zagrożenie to występuje we wszystkie dni tygodnia z nasileniem w piątki i soboty  przeważnie w godzinach wieczornych i nocnych.

 

 

Rejon nr 9

Dzielnicowy: st. asp. Ewa Bożek

Telefon stacjonarny: 47 83-44-377

Telefon komórkowy: 608-541-795

e-mail: Dzielnicowy.gorlice9@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Kobylanka, Dominikowice, Klęczany.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Dom Ludowy w Kobylance - w piątki w godzinach 12.00 - 13.00

Dom Ludowy w Dominikowicach - w piątki w godzinach 13.00 - 14.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 9 stanowią przypadki: spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu, do których dochodzi na terenie  stawów w Kobylance.

Opisane zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia z nasileniem w piątki i soboty przeważnie w godzinach wieczornych i nocnych.

 

Rejon nr 10

Dzielnicowy: mł. asp. Adam Michniewicz

Telefon stacjonarny: 47 83-44-372

Telefon komórkowy: 608-541-901

e-mail: Dzielnicowy.gorlice10@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Sękowa, Siary, Owczary, Ropica Górna, Małastów, Męcina Mała, Męcina Wielka, Wapienne, Bodaki, Bartne, Krzywa, Wołowiec, Radocyna, Nieznajowa, Czarne, Długie.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Urząd Gminy w Sękowej - w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 10 stanowią przypadki: spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, używania słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczania miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu  w miejscowości Sękowa.

Opisane zagrożenie występuje w rejonie kładki na rzece Sękówka oraz sklepu „Delikatesy Centrum” w miejscowości Sękowa, przeważnie w okresie od poniedziałku do soboty, od godzin porannych do godzin wieczornych.

 

Rejon nr 11

Dzielnicowy: asp. szt. Mariusz Karp

Telefon stacjonarny: 47 83-44-378

Telefon komórkowy: 608-541-205

e-mail: Dzielnicowy.gorlice11@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Ropa, Łosie, Klimkówka.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Urząd Gminy w Ropie - w czwartki w godzinach 10.00 - 12.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 11 stanowią przypadki: łamania przepisów porządkowych, w centrum  miejscowości Ropa w szczególności rejon budynku GOK -„Hyblówki”,  dopuszczania się wykroczeń porządkowych i drogowych.

 

Opisane zagrożenie występuje  głównie od  piątku do niedzieli oraz sporadycznie w tygodniu.

 

 

Rejon nr 12

Dzielnicowy: asp. szt. Konrad Pater

Telefon stacjonarny: 47 83-44-372

Telefon komórkowy: 608-542-802

e-mail: Dzielnicowy.gorlice12@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Moszczenica, Staszkówka.

Punkty przyjęć interesantów w rejonie służbowym:

Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Moszczenicy - w piątki w godzinach 10.00 - 11.00

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 12 stanowią przypadki:  spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz aktów wandalizmu, których dopuszczają się osoby gromadzące się w godzinach wieczorowo nocnych.

Opisane zagrożenie występuje w miejscowość Staszkówka rejon ul. Sportowej, gdzie znajduje się parking przy sklepie spożywczym „Hitpol” oraz wiata przystankowa. Zagrożenie to występuje głównie wieczorami i nasila się podczas weekendów.

Powrót na górę strony