Dzielnicowi Komisariatu Policji w Bobowej

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Bobowej

Komendant Komisariatu Policji w Bobowej - podinsp. Roman Gajda

Telefon: 47 83-44-450

e-mail: roman.gajda@gorlice.policja.gov.pl

 

 

Rejon nr 18

Dzielnicowy: st. asp. Robert Gruszka

Telefon stacjonarny: 47 83 44 450

Telefon komórkowy: 608 543 019

e-mail: Dzielnicowy.bobowa18@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Bobowa.

Punkt przyjęć interesantów:

Komisariat Policji w Bobowej, ul. Okrężna 9, 38-350 Bobowa

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Główne zagrożenie na terenie rejonu służbowego nr 18, stanowią uszkodzenia mienia, używanie słów nieprzyzwoitych, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz zdarzenia drogowe w rejonie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Bobowej przy ul. Zielonej. Zagrożenia te występują  w godzinach 20.00/4.00 wszystkie dni w tygodnia, z nasileniem w weekendy.

 

Rejon nr 19

 

Dzielnicowy: sierż. Arkadiusz Olchawski

Telefon stacjonarny: 47 83 44 450

Telefon komórkowy: 608 543 536

e-mail: Dzielnicowy.bobowa19@gorlice.policja.gov.pl

Rejon działania: Miejscowości: Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska.

Punkt przyjęć interesantów:

Komisariat Policji w Bobowej, ul. Okrężna 9, 38-350 Bobowa

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Głównym zagrożeniem na terenie rejonu służbowego nr 19 jest gromadzenia się osób, popełniających wykroczenia porządkowe w rejonie posesji nr 29 w miejscowości Wilczyska, gdzie znajduje się budynek Szkoły Podstawowej wraz z kompleksem boisk sportowych i placów zabaw. Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej, w godzinach wieczorowo-nocnych, w szczególności od piątku do niedzieli, dochodzi do grupowania osób spożywających alkohol, palących papierosy oraz zaśmiecających teren przyległy do budynków szkoły. Dochodzi tam również do sytuacji, gdzie osoby będące pod wpływem alkoholu uszkadzają znajdujące się tam mienie oraz dopuszczają się innych wykroczeń porządkowych.

 

Powrót na górę strony